หน้าหลัก >  > U.S.Kids Golf Championship 2013 สนามที่ 3

U.S.Kids Golf Championship 2013 สนามที่ 3

ภูมินทร์ ลิมป์กิตติสิน คว้าแชมป์
กอล์ฟ ยู.เอส. คิดส์ สนาม 3

    ภูมินทร์ ลิมป์กิตติสิน หวดเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 คว้าแชมป์คลาส เอ. ชาย ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ U.S.Kids Championship 2013 สนามที่ 3 ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เดนท์

    รายการ U.S.Kids Golf  Championship  2013  เก็บคะแนนสะสม สนามที่ 3   สำหรับการคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ U.S.Kids World championship  2014  ในเดือน กรกฏาคม ปีหน้า   เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เดนท์ ซึ่งมีนักกอล์ฟให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอย่างล้นหลาม

    โดยการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2014  รวมทั้งสิ้น 9 แมทซ์   สนามต่อไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์  จ.นครนายก  นักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ร้านเมอร์รี่แวร์  ( U.S.Kids Shop)  ธนิยะพล่าซ่า ชั้น 2   และ เคาท์เตอร์โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ทุกสาขา    หรือ ดูข้อมูลการแข่งขันได้ที่  เวปไซด์ www.merryweargolf.com   , www.facebook.com/u.s.kidsgolfthailandtour  , www.thaigolfschool.com

ผลการแข่งขัน
คลาส A ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.ภูมินทร์ ลิมป์กิตติสิน  36-37-73
รอ อันดับ 1      นายณัฐกิตติ์  วงค์ษายะ  35-38-73
รองอันดับ 2  ด.ช.นภัส  กาญจนเทียนทิพย์  50-50-100
รองอันดับ 3  ด.ช.ธีรินทร์  อัครผลพานิช  60-69-129
คลาส A  หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.ณภัคนรี ศิริธร  46-44-90
รอง อันดับ 1  ด.ญ.พรชนก  ยมะสมิต  54-49-103
คลาส B ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.ภีมวัจน์ วิมลรัตน์  40-39-79
รอง อันดับ 1  ด.ช.สหัสวรรษ  ศรีมันตะ  38-44-82
รอง อันดับ 2  ด.ช.ธนเดช มั่นคง  43-44-87
รอง อันดับ 3  ด.ช.ภูมิณัฎฐ์ พนมกิตติวัฒนะ  43-49-92
รอง อันดับ 4  ด.ช.ชนพล  พัฒนพงษ์ไพบูลย์  48-50-98
คลาส B  หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.พรปวีร์ ธรรมวิชัย  39-38-77
รอง อันดับ 1  ด.ญ.กีรัตริยา ฟูเจริญ  41-43-84
รอง อันดับ 2  ด.ญ.อรชพร สริกขทานนท์  43-47-90
รอง อันดับ 3  ด.ญ.เจรจิรา มาร์สทอล  45-48-93
รอง อันดับ 4  ด.ญ.ชนานัน สนามชัย  49-47-96
คลาส C ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.สุรพัศ โชคประจักษ์ชัด  42-40-82
รองอันดับ 1  ด.ช.พีรวัส แมนธนานนท์  41-41-82
รองอันดับ 2  ด.ช.ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า  44-39-83
รองอันดับ 3  ด.ช.พงศ์ธรรศ  ศุภ์ธนัชภัคชนา  41-42-83
รอง อันดับ 4  ด.ช.อธิชา โพพา  40-43-83
คลาส C หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ  39-40-79
รอง อันดับ1  ด.ญ.นรมล นุชศิลา  42-41-83
รอง อันดับ 2  ด.ญ.ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม  43-45-88
รอง อันดับ 3  ด.ญ.อาทิมา เครื่องจันทร์  53-57-110
คลาส D ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.ชนชน โชคประจักษ์ชัด  45-43-88
รอ อันดับ1  ด.ช.ศุภณัฎฐ์ รุจิรนันท์  43-46-89
รองอันดับ 2  ด.ช.คมกฤษณ์ มิตรสมาน  44-45-89
รองอันดับ 3  ด.ช.วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ  48-42-90
รองอันดับ 4  ด.ช.สุภนัย ดนตรี  45-46-91
คลาส D หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.ภิมพิศษ สีสุธรรม  42-43-85
รองอันดับ 1  ด.ญ.อภิชญา จิระคุณากร  47-41-88
รองอันดับ 2  ด.ญ.อติภา  ธรรมวิชัย  47-42-89
รองอันดับ 3  ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์  45-45-90
รองอันดับ 4  ด.ญ. อันนา คงโสภา  48-51-99
คลาส E ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.ชัยภัทร วงเวียน  40-44-84
รองอันดับ 1  ด.ช.นิโกะ  ซาวมี่  44-42-86
รองอันดับ 2  ด.ช.ณัฐกิตติ์  ตยางคนนท์  45-43-88
รองอันดับ 3  ด.ช.ศิวกร  เกรียงไกร  42-47-89
รองอันดับ 4  ด.ช. ภูธเนษฐ์  กังวล  44-47-91
คลาส E หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.บุษปภาพร  สุขเติม      41-41-82
รองอันดับ 1  ด.ญ.พิชญ์นาฎ  พงษ์ธรรมรักษ์  39-45-84
รองอันดับ 2  ด.ญ.บุญญานันท์ รุจิรนันท์  48-45-93
รองอันดับ 3  ด.ญ. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์  45-61-106
รองอันดับ 4  ด.ญ.กนกรัตน์ รีเบ็กก้า สตัสลีย์  58-64-122
คลาส F ชาย
ชนะเลิศ  ด.ช.วิศว์  จิตตธร  40-41-81
รองอันดับ 1  ด.ช.ณัฐภูมิ คมกล้า  41-46-87
รองอันดับ 2  ด.ช.ณัฐพศิน  ดวงทิพย์เนตร  45-47-92
รองอันดับ 3  ด.ช.พิสิษฐ์  ฉัตรเฉลิมชัย  60-50-110
รองอันดับ 4  ด.ช.ชยุต  พุ่มพวง  56-60-116
คลาส F หญิง
ชนะเลิศ  ด.ญ.กิริฎา ณ สงขลา  54-72-126

<< กลับ